ÚvodV minulosti převládal názor, že Země je plochá. Lidé pro to měli důvod – stačilo se rozhlédnout kolem sebe a bylo zřejmé, že tomu tak „opravdu“ je. Dnes máme k dispozici fotografie, pořízené z vesmíru, a na nich je vidět, že Země je kulatá. V čem je rozdíl? Abychom mohli tvar Země rozpoznat, potřebujeme Zemi pozorovat z jiné, širší, perspektivy. Podobných přešlapů bychom v historii našli více. Otázkou je, zda jsme se z dřívějších omylů poučili, nebo zda ještě v dnešní době vnímáme některé věci podobně, jako když se naši předkové dívali na Zemi – zúženě a bez možnosti nadhledu.

Odysea je cesta plná nevšedních prožitků. Na těchto stránkách se vydáváme na odyseu poznání a pokoušíme se přitom přemýšlet o člověku a o světě s podobnou perspektivou, jaké se nám dostalo v případě Země při pozorování z vesmíru – tedy zeširoka a s nadhledem.

Jedno moudré přísloví říká: „Chceš-li poznat a pochopit bod, zkoumej jeho okolí.“ Pozorování a přemýšlení zeširoka a s nadhledem nás proto vedou i do hloubky – k poznání skutečností, které jsou skryty pod pomyslným povrchem věcí, které se zdají zřejmé. S tímto východiskem hledáme na těchto stránkách odpovědi na otázky vzniku člověka, přírody, Země i Sluneční soustavy. Snažíme se ukázat souvislosti, které při zběžném pohledu nejsou vidět, a nalézt hlubší smysl za děním okolo nás i za existencí nás samotných.

Většina z nás si v zádumčivých chvilkách klade otázky jako „Kdo jsem?“, „Kde jsem se tu vzal/a?“, „Proč tady jsem – jaký to má smysl?“, … Současně se v mnohých z nás ozývá nesmělý hlásek „Já, člověk, musím přece být něco víc než jen biologický stroj, který vychovává děti, splácí hypotéku a jezdí na dovolenou“. S tímto hláskem zacházíme každý po svém. Někteří lidé jej umlčí nebo jej berou jako zábavné sci-fi. Jiní o jeho ponoukání přemýšlejí a třeba i hledají další informace; mají jakési vnitřní tušení, že by na tom mohlo něco být.

Stránky ODYSEA POZNÁNÍ jsou určeny především těm druhým. Těm, kteří jsou otevřeni tomu, že na světě může být více věcí, než které se zdají zřejmé na první pohled. Jsou určeny těm, kteří se automaticky neřídí heslem „To jsem ještě neslyšel/a, tomu nerozumím, tedy to není možné“. Jsou určeny těm, kdo jsou ochotni klást si odvážné otázky, a s otevřenou myslí na ně hledat odpovědi; těm, kdo jsou připraveni podívat se bez předsudků pod povrch věcí, prozkoumat dosud nepoznané, a až poté si udělat vlastní názor. Jsou určeny těm, kdo někde v hloubi mají podobně jako hlad nebo žízeň pocity jako „chci se to dozvědět“, „mám touhu na to přijít“, „nedá mi to spát“ …

Jak číst tyto stránky

Stránky jsou rozděleny na tři části a kombinují text a videa, jejichž zvukovou nahrávku si navíc můžete stáhnout. Videa a zvukové nahrávky jsou (s výjimkou tohoto úvodu) standardně skryty, zobrazíte je kliknutím na modrý nadpis nebo na černou šipku na jeho začátku:

Texty na těchto stránkách tu a tam upravujeme. Na rozdíl od toho videa a zvukové nahrávky zůstávají až na výjimky tak, jak byly nahrány – nemusí se tedy s textem stránek zcela shodovat.

Sekce Prvních 21 kroků vysvětluje základy, bez kterých se neobejdete. Jednotlivé kroky na sebe navazují, čtěte je proto v uvedeném pořadí. Četbu této sekce si můžete rozložit do tří týdnů a každý den dělat jeden „krok“ – dáte tím sobě a svému tělu prostor, všechno vstřebat a vnitřně prožít. Náplň textu a videí je přibližně stejná, ale může být výhodou, podívat se vždy na video, a ještě si přečíst text (nebo naopak).

Do druhé části Tematická zastavení průběžně doplňujeme prohlubující informace. Do této sekce se pusťte až poté, co jste absolvovali Prvních 21 kroků. Pořadí četby si zvolte podle svých preferencí.

Třetí část Kanál YouTube Vás přesměruje na YouTube, kde jsou všechna videa pohromadě.

Přestože jsou videa z naší strany poskytována na nevýdělečné bázi bez reklam a prokliků, může se stát, že do nich YouTube vloží jiné reklamy – nemáme na to vliv. Zbavit se toho můžete tak, že si (alespoň na čas) předplatíte službu YouTube Premium – zkušenost ukazuje, že komfort poslechu bez reklam bohatě převáží nevyhnutelný měsíční poplatek.


Informace, které vám zde předkládáme, jsou naše soukromé poznatky. Získali jsme je studiem i vlastními zkušenostmi. Přesto, nebo právě proto, je prosím nepokládejte za absolutní pravdu. Předkládané informace jsme se snažili ověřit, ale i tak se mohlo stát, že jsme neviděli všechny souvislosti nebo jsme se mýlili. Navíc znázornění, která zde najdete, jsou záměrně zestručněná a proto zjednodušující. Budou-li vás zde uvedené informace inspirovat k touze po dalším poznání a třeba i k pozitivní změně v životě, pak splní svůj účel. Mějte však prosím na paměti: Nepřebírejte slepě naše názory ani názory někoho jiného a vše si vlastním rozumem ověřujte a filtrujte.