6 Nerosty, rostliny, zvířata

Video a zvuk

Nerosty, rostliny, zvířata - stáhnout mp3

Propojme si naše úvodní pozorování přírodních říší s poznatky o neviditelném světě.

Nerosty mají neživé „tělo“. Neživé nerostné tělo nazývejme hmotné fyzické tělo.

Hmota, která tvoří rostliny, se skládá z komplikovaných chemických sloučenin, což jsou látky, které mají stejnou podstatu, jako nerosty. Jinými slovy – i rostliny mají hmotné fyzické tělo, které má nerostnou podstatu. Rostlinám je navíc vlastní život – tedy látková výměna a schopnost růst a rozmnožovat se. Život je projevem působení životních, resp. éterických, sil. Například růst spočívá v tom, že rostlina nabírá z půdy minerální látky, vytváří z nich již zmíněné sloučeniny a ukládá je ve formě buněk. Soustavu životních, resp. éterických, sil můžeme vnímat jako určité nehmotné „tělo“ rostliny – můžeme se setkat s označením životní tělo nebo častěji éterické tělo. Éterické tělo není vnímatelné běžnými lidskými smysly a je pro nás proto neviditelné. Doplňme, že pro éterické životní síly se v literatuře používají i různá další označení – např. prána, chi, či, univerzální životní energie apod.

Také zvířata jsou živá, takže podobně jako rostliny mají hmotné fyzické tělo, jež je prostoupeno soustavou éterických sil, které vytváří éterické tělo. Nadto mají zvířata schopnost pohybu a disponují vědomím. Vědomí zvířatům umožňuje vnímat okolí a instinktivně reagovat na vnější podněty podle toho, zda zvíře daný podnět vnímá jako přitažlivý nebo jako odpudivý. Síly přitažlivosti a odpudivosti působí především na úrovni astrální sféry. Souhrn schopností, vlastností a sil, které mají zvířata navíc oproti rostlinám, bývá proto označován jako astrální tělo. Astrální tělo můžeme vnímat i jako určité další nehmotné „tělo“ zvířete. Astrální tělo není vnímatelné běžnými lidskými smysly a je pro nás proto neviditelné.

Shrňme:

  • Nerosty
    mají pouze hmotné fyzické tělo.
  • Rostliny
    mají hmotné fyzické tělo, které je prostoupeno nehmotným neviditelným éterickým tělem; rostlinu tak můžeme vnímat jako bytost, která se skládá ze dvou prostupujících se článků – jednoho hmotného článku a jednoho nehmotného.
  • Zvířata
    mají hmotné fyzické tělo, které je prostoupeno nehmotným neviditelným éterickým tělem a nehmotným neviditelným astrálním tělem; zvíře tak můžeme vnímat jako bytost, která se skládá ze tří prostupujících se článků – jednoho hmotného článku a dvou nehmotných.

Články bytostí nerostů, rostlin a zvířat schematicky ilustruje následující obrázek: