2 Vývoj lidstva

Video a zvuk

Vývoj lidstva - stáhnout mp3

Člověk má oproti zvířatům rozvinutější vědomí, které nám dává schopnost myslet a mít barvité vnitřní prožívání. Jak se v nás lidech vzaly tyto a další schopnosti, které máme navíc oproti zvířatům? Pro odpověď se musíme vrátit do období historie, které nazýváme starší doba kamenná. Paleolit, jak je starší doba kamenná také nazývána, měl začít zhruba před 3 miliony let a počítá se do skončení poslední doby ledové zhruba před 12 000 lety. V první polovině starší doby kamenné jsme se postupně napřimovali a učili se stát a chodit na dvou dolních končetinách. Tím se nám uvolnily horní končetiny, které jsme mohli začít používat k jiným účelům než k pohybu. Využitím pro jemnější účely, než pro zajištění pohybu, se vznikající ruce postupně zjemňovaly a zdokonalovaly. Společná práce vedla k potřebě lépe komunikovat. Postupně začala vznikat řeč a s jejím používáním se vyvíjel a zdokonaloval hlasový orgán, tedy hlasivky. Ruku v ruce s potřebou mluvit a spolupracovat se začaly vyvíjet první zárodky myšlení. Používáním tehdy ještě instinktivního a z dnešního pohledu primitivního myšlení se začal výrazně vyvíjet mozek jako orgán, který pro myšlení potřebujeme:

Napřímením trupu, uvolněním rukou pro práci, řečí, vznikem myšlení a vývojem mozku jsme se postupně začali odlišovat od zvířat – používáním se postupně vyvinuly orgány, které byly pro daný účel třeba. Po skončení doby ledové, během střední a mladší doby kamenné (mezolit, neolit) se lidé, počínaje územím dnešní Asie, postupně začali usazovat a přecházet na zemědělský způsob obživy.

Rozvíjející se myšlení vedlo člověka i k tomu, aby pozoroval sám sebe a přemýšlel o sobě. Člověk začíná sám sebe vnímat jako neoddělitelnou součást své širší rodiny nebo kmene, od kterých odvozuje svou identitu – vzniká zárodek určitého kolektivního sebeuvědomění. V hranicích, které jsou dány vlastním tělem, se člověk současně začíná vnímat jako jedinec – vzniká zárodek lidského ega. V průběhu doby kamenné jsme definitivně přerostli zvířecí říši. Člověk se odlišuje od zvířat kromě vzhledu a stavby těla především schopností myslet, ostatní rozdíly s myšlením do značné míry souvisejí.