Hovory o člověku a o světě

Cílem „Hovorů…“ je společně rozšiřovat svůj úhel pohledu na člověka, na život a na svět,
a hlavou i srdcem se pokoušet o jejich hlubší poznání a proniknutí.

Termín konání: Každá středa od 19 do 20 hodin.

„Hovory…“ probíhají online formou internetového videohovoru, který moderuje Petr. Zvukové nahrávky jsou k dispozici níže na této stránce.

Vítáme další online účastníky – prosím napište email na adresu info(zavináč)OdyseaPoznani.cz, příp. i zavolejte nebo napište sms na 603 237 638. Pošleme Vám odkaz pro připojení. Účast je bezplatná, případný příspěvek na provoz a organizaci je dobrovolný.

Dotazy, které nelze zodpovědět hned, shromažďujeme a odpovědi průběžně zařazujeme do probíraných témat. Aktuální seznam dotazů a další materiály pro účastníky „Hovorů…“ najdete zde.

Uplynulé hovory – nahrávky ke stažení

Nahrávky v následující tabulce mají zvukový formát MP3. Můžete si je kliknutím stáhnout a přehrát v počítači nebo v telefonu. Přicházíte-li sem poprvé a máte zájem si „Hovory…“ zpětně poslechnout, doporučujeme postupovat v pořadí číslování (tedy v tabulce směrem odspodu nahoru), neboť témata „Hovorů…“ na sebe navazují.

PokračováníStručný obsahStáhnout
nahrávku
1219. 6. 2024
11Možnosti práce na sobě – odpuštění, ohlédnutí za uplynulým dnem, šest základních cvičení. Orientační program na následující rok. Další zdroje informací. Otázky a odpovědi.
Další informace – zde (= stránka s materiály pro účastníky „Hovorů…“).
Pracujeme na tom
10Přehledné shrnutí dosavadních témat.
Další informace a vyobrazení – zde
Hovory 10
9Čtyři přírodní říše, jejich články a vědomí. Atavistiské duchovní vnímání. Soudobé duchovní vnímání. Čtvrtá, pátá a šestá čakra jako orgány mimosmyslového vnímání – posilování dosavadních a rozvoj nových „okvětních lístků“.
Další informace a vyobrazení – zde
Hovory 9
8Atlantské vědění, vědění starověku, vědění o obratu ve vývoji („impuls Krista“). Templáři. Christian Rosenkreuz. Michaelská škola. Theosofie. Antroposofie. Dr. Rudolf Steiner.
Další informace a vyobrazení – zde zde zde
Hovory 8
7Vývoj člověka na Zemi. Impuls k obratu ve vývoji od sestupu k vzestupu. Předpokládaný budoucí vývoj do konce sedmidílného vývojového cyklu.
Další informace a vyobrazení – zde zde zde
Hovory 7
6Prohloubení z minula.
Další informace a vyobrazení – zde zde zde
Hovory 6
5Duchovní hierarchie, člověk, elementární bytosti, odpůrčí bytosti. Příběh o Stvoření. Sedm „inkarnací“ našeho kosmu – sedm Velkých Manvantar. Vznik Sluneční soustavy – první věta Genesis, Elohim.
Další informace a vyobrazení – zde zde zde
Hovory 5
4Nové narození. Co si ne/přinášíme do života. Zákon příčiny a následku, karma. Zdroj – výchozí principy a tvůrčí síly. Čísla 3, 4, 7, 12, 21, 49, 84. Duchovní hierarchie, člověk.
Další informace a vyobrazení – zde zde zde
Hovory 4
3Tři „vrstvy“ duše – vnímání a cítění, rozumu a emocí, uvědomění. Spánek. Smrt. Zamyšlení nad pomíjivostí a nadčasovostí.
Další informace a vyobrazení – zde zde zde
Hovory 3
2Vývoj člověka, myšlení, neviditelné světy, nerosty, rostliny, zvířata.
Člověk – myšlení jako tvůrčí síla, lidské JÁ, články lidské bytosti.
Další informace a vyobrazení – zde zde zde zde
Hovory 2
1Úvodní seznámení, vhled do přírodních říší.
Další informace a vyobrazení – zde zde zde
V nahrávkách je použita tato hudba:
Úvod – Love&Time, autorka longzijun | Závěr – After You, autor Dan Lebowitz, zvuková knihovna YouTube