3 Myšlení

Video a zvuk

Myšlení - stáhnout mp3

Pokusme se s určitým odstupem podívat na to, co je to vlastně myšlení. Přiblížíme si to na příkladu postupu, jakým se vymýšlí, plánuje a staví dům.

Nejdříve nás musí napadnout, že dům chceme postavit, a potřebujeme určitou myšlenku – nazvěme ji idea – jak by měl dům vypadat. Naši ideu domu zpracuje projektant do podoby stavebního plánu – ten je předlohou, obrazem, budoucího domu. Plán převezme stavební firma, vynaloží potřebné úsilí a postaví dům.

Na počátku procesu stavby domu je tedy myšlenka, idea. Na jejím základě vznikne obraz, je třeba vynaložit úsilí, sílu, a výsledkem je hmotný fyzický dům. Pokud by na začátku nebylo myšlení, idea, nemohl by dům vzniknout. Odhlédneme-li od všeho, co o myšlení víme a k čemu jej používáme, můžeme obecně říci i to, že myšlení je tvůrčí silou člověka.

Naopak vidíme-li hotový postavený dům („vytvořené dílo“), je zřejmé, že dům byl postaven – tj. vzniknul – úsilím stavební firmy („síla“), že dům nebyl stavěn nahodile, ale cíleně podle plánu, resp. předlohy, („obraz“), a že na počátku byla myšlenka („idea“) stavebníka. Řekli bychom, že daný dům je projevem, manifestací, původní ideje stavebníka. Od tohoto pozorování je už jen krůček k otázce, zda tento postup od ideje k vytvořenému dílu platí jen pro lidské výtvory, nebo zda má případně obecnější platnost.

Vezměme si příklad přírodního výtvoru, třeba stromu. Vzrostlý strom je vytvořené „dílo“. Strom vyrostl působením jeho životních sil. Je logické, že aby strom vyrostl právě tak, jaký má tento druh stromu být, nemohly jeho životní síly působit nahodile. Naopak – životní síly stromu musely působit cíleně v souladu s tím, jaký strom má vzniknout – tedy v souladu s určitým „obrazem“ budoucího stromu. A konečně obraz budoucího stromu nemohl vzniknout jinak než na základě nějaké ideje, která mu předcházela. Toto pozorování můžeme rozšířit i na jiné přírodní výtvory – dojdeme ke zřejmému závěru, že na počátku vzniku přírodních výtvorů musí být idea, a že přírodní výtvory nemohou jinak než být projevem, resp. manifestací, této původní ideje.

Máme tedy vypozorováno, že lidské výtvory vznikají na základě idejí, které mají původ v lidském myšlení, a že přírodní výtvory vznikají na základě idejí, které mají původ … kde? Odkud se berou ideje, na jejichž základě vznikají přírodní výtvory? To je jedna z otázek, o které by se s trochou nadsázky dalo říct, že „je stará, jako lidstvo samo“. Například starořecký filozof a zasvěcenec Platón (427 – 347 před Kristem) učil, že ideje se nacházejí v „neviditelném světě idejí“. Aha! A co si pod tím „neviditelným světem“ představit?