9 Spánek a smrt

Video a zvuk

Spánek a smrt - stáhnout mp3

Když spíme hlubokým bezesným spánkem, jsme ve stavu, podobném bezvědomí – ležíme v posteli, nevnímáme okolní svět, nemyslíme. Čím je tento stav způsoben? Prve jsme zjistili, že nositelem vědomí je astrální tělo. Stav hlubokého spánku tedy musí mít něco společného s astrálním tělem. A tak to i je – když spíme, je zeslabeno spojení mezi převážnou částí astrálního těla a éterickým tělem. V posteli tak zůstává ležet spící a v podstatě bezvědomé fyzické tělo spojené s éterickým tělem, které jej drží při životě, a s menší částí astrálního těla, která je účastna základních životních procesů. Stav hlubokého spánku schematicky ilustruje následující obrázek:


Astrální tělo včetně té části, kterou jsme nazvali duše, a JÁ, jsou úměrně svému uvolnění od zbytku lidské bytosti o to silněji propojeny především s astrální sférou. Někdy se říká „v noci jsem si odskočil/a nahoru“ – tak o to se v podstatě jedná. Když se obnoví spojení astrálního a éterického těla, vrátí se nám vědomí a probudíme se.

Zůstává otázka, co se odehrává, když nespíme hlubokým bezesným spánkem, ale zdají se nám sny. Odpověď je nasnadě – v tomto případě je spojení mezi převážnou částí astrálního těla a éterickým tělem o něco silnější než v případě hlubokého bezesného spánku. Éterické tělo a s ním i hmotné fyzické tělo jsou proto více propojeny s vědomím, a to se projevuje formou obrazů, které vědomí vysílá a my je snímáme jako sny.


Další otázkou je, co se typicky odehrává s člověkem, když zemře. V okamžiku smrti se zcela přeruší spojení mezi astrálním tělem a éterickým tělem. Éterické tělo tím přestane být stimulováno k činnosti a v hmotném fyzickém těle tak přestanou působit životní, tj. éterické, síly. V hmotném fyzickém těle začne od tohoto okamžiku proces rozkladu.

Zatímco astrální tělo je nositelem vědomí, éterické tělo je, vedle mozku, nositelem paměti. V průběhu vyhasínání sil éterického těla se přechodně aktivuje jeho paměť a mizejícím vědomím umírajícího, resp. právě zemřelého člověka, proběhnou obrazy některých událostí uplynulého života – jako by se promítnul zrychlený záznam důležitých prožitků právě končícího života.

Odpojené éterické tělo zemřelého, tedy zbytek jeho životních sil, začne záhy slábnout a zhruba do tří dnů vymizí – ne nadarmo se říká „život vyhasnul“. Astrální tělo včetně duše a JÁ setrvají dočasně, po dobu roků až desítek let, v astrální sféře. Během této doby se astrální tělo včetně duše v astrální sféře postupně rozplynou. Zůstane „jiskra“ ducha, JÁ, která se následně propojí se sférou ducha, ze které pochází. Tento proces schematicky ilustruje následující obrázek:

Pomineme-li nerozložené či nespálené zbytky hmotného fyzického těla, pak po zemřelém člověku zůstává zachována „jiskra“ ducha, která byla za života součástí této lidské bytosti. Po zemřelém člověku tedy zůstává zachováno jeho dosavadní JÁ včetně dalších vyšších článků, které v sobě JÁ nese. Je logické, že JÁ nebylo na konci prožitého života stejné, jako na jeho začátku. JÁ opustilo skončený život obohaceno o výtažek (též extrakt, esenci) životních prožitků a zkušeností. Jinak řečeno „jiskra“ ducha opustila zemřelé hmotné fyzické tělo obohacena o extrakt životních prožitků a zkušeností. A co bude dál?