5 Neviditelný svět

Video a zvuk

Neviditelný svět - stáhnout mp3

Prve jsme došli k tomu, že přírodní výtvor, například vzrostlý strom, je vlastně vytvořené „dílo“. Strom vyrostl působením životních sil, které musely působit cíleně v souladu s určitým „obrazem“ budoucího stromu. A obraz budoucího stromu musel vzniknout na základě nějaké ideje, která mu předcházela. Připusťme možnost, že existuje „neviditelný svět“, a z této perspektivy prozkoumejme, co zde odehrává.

Začneme od toho, co vidíme okolo sebe. Stejně jako lidské výtvory (domy, auta, mobily, …), i přírodní výtvory – tj. hmotné fyzické objekty, kterými jsou nerosty, rostliny, zvířata a také člověk – se nacházejí ve hmotné nebo též fyzické sféře existence. Fyzická sféra je jediná, kterou jsme schopni vnímat běžnými smysly.

Živé organismy, tedy rostliny, zvířata a lidé, disponují kromě hmotného fyzického těla navíc životem, který se projevuje silami růstu, rozmnožování a látkové výměny. Tyto neviditelné životní síly působí bezprostředně na dané hmotné fyzické tělo a bývají též nazývány éterické síly. Oblast působení těchto životních, resp. éterických, sil proto nazýváme éterická sféra. Éterická sféra je nehmotná a nedokážeme ji vnímat běžnými smysly.

Životní, resp. éterické, síly jsou nedílnou součástí živých organismů. Přesto, že jsou neviditelné, bývají vnímány i jako určitý celek s viditelnou fyzickou sférou. V takovém případě se setkáme se souhrnným označením étericko-fyzická sféra.

Oblast obrazů, na jejichž základě působí éterické síly, nazýváme astrální sféra. Astrální sféra je nehmotná a nedokážeme ji vnímat běžnými smysly. Astrální obrazy je proto třeba vnímat jako určité „předlohy“, případně „formy“, pro působení éterických sil – můžeme se proto setkat i s názvem „astrální předloha“. Vnímáno obecněji, astrální sféra je oblastí působení sil přitažlivosti a odpudivosti, se kterými jsme se setkali na začátku, když jsme charakterizovali rozdíly mezi zvířaty a rostlinami. Zanedlouho se k tomu vrátíme.

Oblast idejí, které dávají za vznik astrálním obrazům, následně éterickým silám a poté přírodním výtvorům (tj. hmotným fyzickým objektům), nazýváme duchovní sféra nebo též sféra ducha. Duchovní sféra je nehmotná a nedokážeme ji vnímat běžnými smysly. Duchovní sféra je velice obsáhlá a je dále vnitřně členěna. Úměrně tomu je komplikovanější i postup tvoření od ideje k přírodnímu výtvoru. Pro první přiblížení jsou však naše zjednodušená znázornění vyhovující, postupem času si je upřesníme.

Žijeme tedy ve fyzické sféře, a jsme obklopeni, lépe řečeno prostoupeni, neviditelným nehmotným světem. Ten si v prvním přiblížení můžeme představit jako další tři vzájemně prostoupené sféry – éterickou sféru, astrální sféru a duchovní sféru. Tuto situaci schematicky ilustruje následující obrázek: