16 Vývoj Země

Video a zvuk

Vývoj Země - stáhnout mp3

Vývoj dospěl až na počátek vzniku čtvrtého kosmického systému v této řadě, tedy naší Sluneční soustavy, a ruku v ruce s tím na počátek vzniku člověka, jak se známe dnes. Nejvyšší bytosti duchovní hierarchie, Cherubové a zčásti i Serafové, tomuto dění vytvořily svými silami vnější rámec – dnes jej nazýváme Zvěrokruh. Prostor uvnitř Zvěrokruhu, ve kterém jsme se začali napočtvrté vyvíjet, zpočátku připomínal obrovský, vnitřně neuspořádaný, tepelný útvar.

Ostatní bytosti duchovní hierarchie tuto chaoticky vyhlížející tepelnou substanci začaly smršťovat a tím dále zahřívat, a z jejího povrchu postupně vyčleňovaly oddělené chladnoucí útvary. Dnes jim říkáme planety, první z nich byl dnešní Saturn, následoval Jupiter atd.

K tomu doplňme, že planety vně Saturnu, tedy Uran, Neptun a planetka Pluto, se tohoto vývoje neúčastnily, a proto s nimi dále nepracujeme.

Tento vývoj dospěl až do okamžiku, kdy bytosti hierarchie vyčlenily z povrchu smršťující se žhavé substance zatím nehmotnou planetu Zemi. Největší podíl na vzniku Země měla skupina vysokých duchovních bytostí tvaru, které jsou v Bibli nazývány Elohim (v jednotném čísle „Eloha“). Okamžikem vyčlenění Země ze Slunce začíná starozákonní příběh o stvoření – Genesis. O vzniku Země a o jejích hlavních tvůrcích se v Genesis praví:

„Bereshit bara Elohim et hashamayim ve’et ha’arets“ neboli
„Na počátku stvořili Elohim nebe a zemi“.
(Genesis 1, 1)

Vzniklo Nebe (tj. Slunce, jak jej známe) a vznikla Země. Slunce se působením bytostí hierarchie ještě nějakou dobu dále smršťovalo a vznikly planety Venuše a Merkur. Během toho se na tehdy ještě nehmotné Zemi začal odehrávat příběh tehdy ještě nehmotného člověka… Následující obrázek ilustruje průběh vývoje až po tento okamžik: