12 Zdroj

Video a zvuk

Zdroj - stáhnout mp3

Prve jsme uvedli, že duchovní sféra neboli sféra ducha je oblastí idejí, které dávají za vznik astrálním obrazům, následně éterickým silám a poté přírodním výtvorům (tj. hmotným fyzickým objektům). K tomu si můžeme položit několik otázek – např. „Odkud se v duchovní sféře berou ideje?“, „Jak se z idejí stanou astrální obrazy?“, „Co je to v éterické sféře za síly a jak působí?“, atd…

Tyto otázky nejsou nové. Nad tím, odkud se vzal vesmír, hvězdy, Slunce, planety, Země i my lidé, se lidé zamýšlí od nepaměti. Poznávání těchto tajů bylo úkolem a výsadou dávných kněží, kteří však své vědění drželi v tajnosti. Informace si předávali jenom mezi sebou a vyzrazení bylo tvrdě trestáno. Veřejnosti bylo toto vědění alespoň zčásti zpřístupněno až v 19. století.

Tato prastará vědění vycházela ze zásadního předpokladu, že v jádru všeho, co existuje, ať už to pro nás je nebo není viditelné, je zdroj idejí a sil, potřebných pro jejich uskutečnění – krátce Zdroj.

V průběhu historie se pro Zdroj vžila různá označení – Bůh, Bráhman, Absolutní esence, … Prastará vědění učí, že Zdroj je věčný a že my lidé máme pramalou šanci to ze své perspektivy pochopit. Učí i to, že Zdroj v sobě sjednocuje tři hlavní principy neboli tři Logos. V křesťanské tradici se hovoří o Boží Trojjedinosti:

  • Bůh-Otec – 1. Logos, základ všeho, co je
  • Syn Boží – 2. Logos, tvůrčí princip
  • Duch svatý – 3. Logos, sjednocující princip

Zdroj, Bůh, Boží Trojjedinost, je mimo sféry, o kterých jsme dosud hovořili.

Ideje a síly, vycházející ze Zdroje, vstupují do duchovní sféry. Představují potenciál, který v sobě nese nekonečně mnoho možností toho, jak se uskutečnit. Situaci ilustruje v prvním přiblížení následující obrázek:

Zde si prosím připomeňme a uvědomme, že tento popis i obrázek jsou velice zjednodušené a schematické – a to proto, že se jedná o první krátký vhled. Boha nemůžeme poznat ani pochopit, avšak chceme-li nějak zachytit naše sdělení, nezbývá nám než s hlubokou pokorou se uchýlit k těmto triviálním znázorněním. Pokud by se takovéto zjednodušující znázornění dotýkalo Vaší víry či Vašich citů, prosím pokuste se je přijmout ve světle tohoto vysvětlení.